” வரலாற்று நிகழ்வுகள் ” (20/04/2019) அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸின் மூலம் 14/04/2019 அன்று புனித உம்ரா யாத்திரை சென்ற ஹாஜிகள் (20/04/2019) நேற்று மாலை புனிதமிகு ஹரம் ஷரிஃப் அருகில் உள்ள (கண்மணி நாயகம் (ஸல்)அவர்கள் பிறந்த இடம்,அன்னை கதிஜா (ரலி) அவர்கள் கோட்டை இருந்த இடம்,ஹஜ்ரத் பிலால் (ரலி) அவர்களை காபிர்கள் துன்புறுத்திய இடம்,நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா காபிர்களுக்கு விருந்தளித்த மலை இருந்த இடம்,அய்யாமுல் ஜஹிலியா காலத்தில் பெண் குழந்தைகளை […]