கோடைக்கால சிறப்பு உம்ராஹ் பயண அழைப்பு…….

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் வரஹ்….. நியாமான கட்டணத்தில் !                                                                                  நிறைவான சேவை ! அல் பஷராத் ஹஜ்  & உம்ராஹ் சர்வீஸ் கோடைக்கால சிறப்பு  உம்ராஹ் பயண அழைப்பு……. புறப்படும் நாள் வருகை நாள் பேக்கேஜ் 26 மார்ச் 2017 09 ஏப்ரல் 2017  15 நாள்       13 ஏப்ரல் 2017 30 ஏப்ரல்  2017 18 நாள்   மூன்று வெள்ளி     16 ஏப்ரல் 2017 30 ஏப்ரல்  2017 […]